Oltářní kříž

Oltářní kříž

    Je umístěn na oltáři či v jeho blízkosti. Rozlišujeme malý oltářní kříž, ten je umístěn na obětním stole a může být otočený k lidu nebo ke knězi. Velký oltářní kříž nejčastěji má podobu procesního kříže, může být nesen při vtupním průvodu. Je umístěn poblíž obětního stolu utočený k lidu. V presbytáři by měl být pouze jeden oltářní kříž.