Ministrantská služba

 

Každý ministrant má při mši svaté či pobožnosti nebo jiném liturgickém úkonu svou funkci. Zde máte ty které považujeme za ty nejzákladnější a s kterými se můžete setkat:

 

Librista - přidržuje knězi misál či jiné potřebné knihy (benedikcionál, přímluvy,...) také otáčí lity.

 

Lektor - čte první a druhé čtení (nemusí to být jen ministrant), často je lektor i někdo z ostatních

             věřících.

 

Žalmista - předčítá či zpívá žalmy (často je předčítá či zpívá člen scholy) v případě že se v průběhu

                mše nezpívá, čte antifony.

 

Akolyta - přisluhuje u oltáře, je pověřený knězem či biskupem pomáhat při podávání svatého příjmání

               (může to být i kostelník či pastorační asistent).

 

Kruciferář - nese kříž (vstupní průvod, pobožnost křížové cesty, Slavnost Těla a Krve Páně,...).

 

Ceroferáři - (světlonoši) nosí rozsvícenou svíci (průvody, dopravod Nejsvětější svátosti, u

                   Evangelia, podávání svatého příjmání).

 

Turiferář - obsluhuje kadidelnici, okuřuje kněze, lid, a při proměňování (okuřuje se při slavnostech

                 a při speciálních příležitostech, např. svátek patrona kostela).

 

Navikulář - obsluhuje loďku s kadidlem, chodí po levém boku Turiferáře.

 

Komentátor - vysvětluje probíhající obřady, příp. jejich symboliku (nejčastěji velikonoční

                      triduum), také na konci mše může číst ohlášky.

 

Asperferář - nese vedle žehnajícího kropenku se svěcenou vodou.

 

Ceremonář - "hlavní" ministrant (může to být i pověřený laik, kněz či jáhen) má důkladně nastudovaný

                      průběh obřadů, mše a pobožností, rozdává úkoly a organizuje ostatní.

 

Insignář - drží insignie (biskupskou mitru - infulář a biskupskou hůl - baculifer) používají bílé rukavice

                nebo bílé nezdobené velum (vimpu).

 

 

Liturgický průvod

 

                                                                                 Související obrázek

    Průvod nebo také procesí je označení pro slavnostní přemístění účastníků liturgie (kněží, ministrantů, příp. lidu). Za průvod můžeme považovat vstupní část mše svaté, kdy před oltář ze zadní části kostela vstupují ministranti s knězem. Pojem průvod či procesí můžeme mít spojený také se slavností Těla a Krve Páně. Uspořádání liturgického průvodu se koná dle místních zvyklostí a možností. Je dobré vědět jakým způsobem je průvod uspořádán aby se předešlo zbytečnému nedorozumění. Proto  vám například ukazujeme některé typy průvodů se kterými se můžeme setkat.