Liturgický rok

 

Liturgické období:

   - Doba adventní: je obdobím očekávání příchodu Pána Ježíše Krista. Trvá necelé čtyři týdny

                              (čtyři neděle adventní) končí 24. prosince.

 

   - Doba vánoční: je oslavou narození Ježíše Krista. Začínána na Hod Boží Vánoční

                             (25. prosince) a končí nedělí po svátku Zjevení páně (svátek Křtu Páně).

 

   - Liturgické mezidobí (první část): zahrnuje několik týdnů mezi vánoční a postní dobou.

 

   - Doba postní: začíná Popeleční středou. Po dobu šesti nedělí nás církev vybízi k pokání

                          a k obrácení, abychom se dobře připravili na oslavu velikonočních tajemství.

                          Vrcholí velikonočním triduem (Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota),

                          které přechází ve slavnost Ježíšova vzkříšení.

 

   - Doba velikonoční: vyjadřuje radost z Ježíšova zmrtvýchvstání. Během sedmi týdnů

                                  si připomínáme události po Kristově vzkříšení, zvláště Ježíšovo

                                  nanebevstoupení. Toto období je zakončeno slavností Seslání

                                  Ducha svatého.

  - Liturgické mezidobí (druhá část): vyplňuje zbývající čas liturgického roku. Končí

                                                         slavností Ježíše Krista, po níž následuje opět

                                                         doba adventní.