Baldachýn

Baldachýn

    Baldachýn jsou přenosná nebesa, tvoří jej ozdobná látka uchycená na čřtyřech nebo šesti tyčích - používá se při procesích s Nejsvětější svátostí (průvod Slavnosti Těla a Krve Páně).