Vítejte, ministranti,

                    ministrantky,

                            zkrátka všichni!

                               

     Jsme sice ministranti z několika vesnic, ale spojuje nás nejen místní farář P. Petr Utíkal, ale také služba Bohu. Neboť to ministranti jsou: služebníci Boží a bližního svého. Jsme tedy jakási pravá ruka kněze a je dobré, abychom o své službě i něco věděli. Určitě sloužíte Bohu, jak nejlépe umíte, ale nikdo není dokonalý, ani my ne, proto bychom se rádi podělili o své základní znalosti u oltáře. Můžete nám také napsat a podělit se o své zkušenosti a tím  doplnit ty naše.