Zvonek

Zvonek

    Ohlašují důležité okamžiky při mši svaté (začátek, proměňování, příp. příjmání a ukládání ciboria do svatostánku).