Svícen

Svícen

    Jedná se o stojan na svíci, může být různě zdobený. Rozlišujeme dva druhy svícnů: oltářní a procesní. Dále pak ještě svícen na paškál U oltářních svící platí pravidlo že: na obětním stole mají být minimálně dvě svíce (pak čtyři a šest), sedmá svíce se užívá jestliže koncelebruje sídelní biskup.