Relikviář

Relikviář

    Neboli ostatkář je zdobená schránka ve které jsou uloženy ostatky svatých (kousek roucha, krve,...). Používá se např. při průvodech. Relikviář ve tvaru kříže se nazývá pacifikál.