Monstrance

Monstrance

     Zdobená a zlacená schránka sloužící k výstavě (adoraci) a žehnání. Je v ní uložena proměněná hostie, která je uchycena v tzv. lunule. Na monstanci s proměňenou hostií ministrant nesahá. Jestliže je monstrance bez velké hostie, tedy není v ní uložena Nejsvětější svátost, může s ní ministrat manipulovat.