Kropenka

Kropenka

    Nebo také Aspergil je nádoba se svěcenou vodou a s kropáčem, kterým se kropí lid, nebo se používá při žehnání předmětů.