Korporál

Korporál

    Čtverec bílého plátna rozdělený na devět částí, na rozložený korporál se klade obětní miska s kalichem nebo ciborium, příp. monstrance). Slouží k zachycení drobných částeček Nejsvětější svátosti. Přichází do styku s Nejsvětější svátostí a proto má stejný způsob praní jako purifikatorium.

Způsob skládání korporálu: