Korouhev

Korouhev

    Ozdobná látka (často s vyobrazením světce) připevněna na tyči (používá se při průvodech, poutích,...).