Kalich

Kalich

    Pohár zhotovený z ušlechtilého materiálu a je pozlacený, proměňuje se v něm voda a víno v Krev Kristovu. Mešní kalich musí posvětit biskup a dotýkat se ho smějí pouze kněží a pověřené osoby (ministrant, kostelník).

 

Správně nachystaný kalich s použitím kalichové pateny:

    Purifikatorium, kalichová patena s hostií, palla, korporál (příp. se takto nachystaný kalich překryje kalichovým velem).