Kadidelnice

Kadidelnice

    Latinsky turibulum je kovová nádoba zavěšená na řetízcích, ve které je miska se žhavým uhlím či briketami, do ní se sype kadidlo. Používá se k okuřování při bohoslužbách a dalších církevních obřadech, k posvátnému očištění: osob, vysvěcování chrámů, soch a dalších předmětů. Užívá ji kněz, jáhen či ministrant.