Hostie

Hostie

    Oplatka z nekvašeného pšeničného těsta, v průběhu mše se proměňuje v Tělo Kristovo. Rozlišujeme velkou a malou hostii. Proměněnou velkou hostii můžeme nalézt v monstranci nebo pyxidě. Má stejný význam jako malá hostie. Velká hostie je pouze větší aby byla viditelnější (při pozdvihování).