Ciborium

Ciborium

    Kalich s víčkem, uchovává se v něm Tělo Kristovo. Je uloženo ve svatostánku.