Ciboriové velum

Ciboriové velum

    Ozdobná přikrývka (pláštík), která je umístěna na ciboriu.